Homepage Feige Brink Paranormaal Therapeut
Even voorstellen Feige Brink
De Behandeling
Klachten en Therapie
Behandel methodes therapie
De Behandeling
Kinderen
Energieen en Entiteiten
reguliere gezondheids zorg in combinatie met Alternatieve gezondheidszorg
Links en andere behandelwijzen
page
Tarieven en consult kosten Therapie Feige Brink
Contact informatie Natuurgeneeskundig praktijk Feige Brink
workshops en Coaching
Verzekering en vergoedingen behandeling
Links
page
Hoog sensitieve kinderen HSK

Natuurgeneeskundig praktijk Feige Brink

Lorem Ipsum

De klachten waarmee mensen naar mijn praktijk komen zijn zeer gevarieerd.


Eigenlijk kan iedereen bij mij terecht om te ervaren hoe je aan jezelf en je klachten kunt werken.

Wat kun je ervaren tijdens het behandelen?

Ik hecht veel waarde aan samenwerking met de reguliere gezondheidszorg en zal dan ook de cliënt, indien hij/zij niet onder behandeling is bij de huisarts, hem/haar adviseren om dit alsnog te doen. De therapie werkt preventief als ook ter ondersteuning en ter bevordering van het genezingsproces, ten tijde van ziekten of aandoeningen. Paranormaal therapie kan samen naast de reguliere behandelwijze worden gegeven. 

Ik kan storingen in het energiesysteem meestal waarnemen mbt van intuitieve of buitenzintuiglijke vermogen als helder weten, zien, horen, voelen en ruiken.

  1. Helderhorendheid; zonder daarbij aanwezig te zijn vangt de therapeut namen of flarden van een gesprek op. 
  2. Helderruikendheid; bepaalde geuren kunnen een symbolische betekenis hebben en in verband worden gebracht met bepaalde ziektes. Op grond van vroegere ervaringen kunnen bepaalde reuk sensaties aanwijzingen geven omtrent de diagnose
  3. Heldervoelendheid; het voelen van wat de cliënt mankeert
  4. Helderwetendheid; op onverklaarbare wijze iets heel zeker weten.
  5. Helderziendheid; beelden, situaties of voorwerpen uit het verleden of de toekomst waarnemen.

Soms met behulp van een voorwerp, bijvoorbeeld een foto, kan een diagnose worden gesteld. 

De meest voorkomende manier van behandelen is het opleggen van de handen en het maken van strijkende bewegingen langs het lichaam, terwijl de client (die zich niet hoeft uit te kledem) op een behandeltafel ligt of op een kruk zit. Behandelen op afstand is ook mogelijk. De client kan de werking van de energie voelen als warmte, koude, trilling, moeheid, zwarte, ontspanning of een loom gevoel. Het kan ook zijn dat hij of zij niets voelt. Na de eerste behandeling kan de klacht iets verergeren. Gebeurt dit, dan is het zeer tijdelijk en geen reden voor ongerustheid. Ook kan de behandeling nog dagenlang door werken terwijl men er niets van merkt en het dagelijks leven al lang weer is opgepakt.

Werken met energie gaat verder dan het verhelpen van symptomen. Er wordt ook gekeken naar de oorzaak en gewerkt aan genezing.