Homepage Feige Brink Paranormaal Therapeut
Even voorstellen Feige Brink
De Behandeling
Klachten en Therapie
Behandel methodes therapie
De Behandeling
Kinderen
Energieen en Entiteiten
reguliere gezondheids zorg in combinatie met Alternatieve gezondheidszorg
Links en andere behandelwijzen
page
Tarieven en consult kosten Therapie Feige Brink
Contact informatie Natuurgeneeskundig praktijk Feige Brink
workshops en Coaching
Verzekering en vergoedingen behandeling
Links
page
Hoog sensitieve kinderen HSK

Natuurgeneeskundig praktijk Feige Brink

Lorem Ipsum

Paranormale therapie en de reguliere gezondheidszorg.

Reguliere gezondheidszorg en alternatieve gezondheidszorg zoals paranormale therapie

Diagnose Huisarts en of Specialist

In sommige situaties behandel ik een klacht of kwaal alleen nadat de cliënt eerst een bevoegd arts heeft bezocht, omdat ik geen medische diagnose stel. Behandeling op aanwijzingen van de behandelend arts mogen niet worden doorkruist. Paranormale therapie kan prima samengaan met een behandeling in het reguliere circuit.


Dossier en Geheimhouding

Ik zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt ten behoeve van het dossier verstrekte gegevens. De cliënt heeft recht op inzage in het eigen dossier.

Voor u als cliënt is het in ieder geval van belang om een therapeut te kiezen die is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging.


Die garandeert u dat u:

  • Een bonafide therapeut consulteert
  • Bij aanvullende verzekering in aanmerking kunt komen voor vergoedingen